กี่ยวกับเรา

บริษัท ฮอทิ-โกร จำกัด “เมล็ดที่ดีต้องให้ผลผลิตที่ดีและใส่ใจในการให้บริการ”

บริษัท ฮอทิ-โกร จำกัด พ.ศ.2551 เริ่มต้นด้วยการทำธุรกิจทางด้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ เน้นด้านการปลูกพืชพืชผักในโรงเรือน (Green house) และการปลูกพืชในซับสเตรจ (substage) เป็นการปลูกโดยไม่ใช้ดินเป็นวัสดุปลูก

ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้รวบรวมข้อมูลพันธุ์พืชที่ปลูกในโรงเรือนบริเวณพื้นที่เขตร้อน นำมาทดลองปลูกและหาพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการปลูก ในประเทศไทยโดยทางบริษัทจะเน้นเมล็ดพันธุ์พริกหวาน มะเขื่อเทศ เมล่อน เป็นหลัก

ในปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯได้มีการขยายตลาดเมล็ดพันธุ์ที่สามารถปลูกนอกโรงเรือน (Out door) เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายในประเทศ และเพื่อให้มีความหลากหลายของพืชปลูก และความหลากหลายของสายพันธุ์บริษัทฯ จึงได้เริ่มนำเข้าเมล็ดพันธุ์ พืชนอกโรงเรือน (Out door)

ขึ้นในปี พ.ศ.2552 โดยเน้น พริกเผ็ด (Hot pepper) และหอมหัวใหญ่ (Onion)

ปัจจุบัน พ.ศ.2553 และในอนาคต บริษัทฯ เริ่มจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ พริกหวาน มะเขื่อเทศ เมล่อน พริกเผ็ด (Hot pepper) และหอมหัวใหญ่ (Onion) ให้มีความหลากหลายสายพันธุ์มากขึ้น

เพื่อให้ตรงความต้องการของลูกค้าโดยทั้งเน้นทางด้าน สี ขนาด น้ำหนัก รสชาติ ของผลผลิต และความต้านทานโรคและแมลงตามที่ลูกค้า ต้องการนอกจากนี้เรายังมีการทดลองปลูกเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมตรงความต้องการของตลาดและผู้บริโภคต่อไป


141/1-3 หมู่ 2 ต. โปงแยง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 50180
เบอร์โทรศัพท์ :: 053 879224 แฟ็ก ::

Enza-logo
Enza-logo-2