มะเขือยาว

141/1-3 หมู่ 2 ต. โปงแยง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 50180
เบอร์โทรศัพท์ :: 053 879224 แฟ็ก ::

Enza-logo
Enza-logo-2