About us เกี่ยวกับเรา

About us
เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฮอทิโกร จำกัด

ก่อตั้งเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2550 ตั้งอยู่ ตำบลโป่งแยง อำเภอ เเม่ริม จังหวัด เชียงใหม่

เป็นตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชเมืองหนาวเช่น พริกหวาน ผักสลัด มะเขือเทศ เมล่อน เป็นต้น ของ บริษัท Enzazaden ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำเรื่องพืชพันธุ์ผักเมืองหนาว มีกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์และการบรรจุภัณฑ์ ที่มีคุณภาพระดับสากล

นอกจากนี้ยังมีปุ๋ยสำหรับพืชในโรงเรือน